Vladan Nikolić

Vladan Nikolić

Vladan Nikolić

Diplomirani inženjer elektrotehnike

  • Konsultant u preduzetništvu u oblasti poslovnog planiranja i organizacione strukture sa iskustvom od 15 godina
  • Upravljanje razvojnim projektima – Više od 10 godina iskustva u upravljanju projektima koji se realizuju u okviru evropskih i nacionalnih programa podrške za sektor malih i srednjih preduzeća i održivi lokalno-ekonomski razvoj
  • Sertifikovani mentor za sektor malih i srednjih preduzeća od strane Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA)
  • Sertifikovani trener za razvoj poslovanja u ’’start-up’’ kompanijama od strane Razvojne agencije Srbije
  • Strateško i akciono planiranje