Molimo Vas da popunjen i overen primerak prijave za učešće i dokaz o uplati
pošaljete na mejl adresu [email protected]

Primalac: Adria media group doo, Vlajkovićeva 8, Beograd

Račun za dinarska plaćanja:
265-1100310004042-48
Raiffeisen bank AD Beograd

Račun za devizna plaćanja:
IBAN : RS35265100000001826561
SWIFT code : RZBSRSBG
Raiffeisen bank AD Beograd

Molimo Vas da popunjen i overen primerak prijave za učešće i dokaz o uplati
pošaljete na mejl adresu [email protected]

Primalac: Adria media group doo, Vlajkovićeva 8, Beograd

Račun za dinarska plaćanja:
265-1100310004042-48
Raiffeisen bank AD Beograd

Račun za devizna plaćanja:
IBAN : RS35265100000001826561
SWIFT code : RZBSRSBG
Raiffeisen bank AD Beograd

Slanjem gorenavedene prijave potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa Obaveštenjem o obradi ličnih podataka.

OBAVEŠTENJE I SAGLASNOST O OBRADI LIČNIH PODATAKA

Slanjem formulara za prijavu za učešće na Konferenciji na e-mail adresu [email protected] dajete saglasnost Adria Media Group doo Beograd, Vlajkovićeva 8, MB: 17572423, PIB: 103548123 (u daljem tekstu: AMG) da prikuplja, obrađuje i čuva Vaše podatke o identitetu i adresi, kao i druge podatke iz prijave za učešće na Konferenciji, koji su neophodni za obradu Vaše prijave za učešće na Konferenciji, te obračun, izradu računa i naplatu kotizacije za učešće na Konferenciji, sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Obradu vaših ličnih podataka vršiće zaposleni i druga lica koja za potrebe AMG-a rade na organizaciji Konferencije i obavljaju poslove izdavanja računa, u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti. Imate pravo da pristanak iz stava 1 delimično ili u potpunosti opozovete. Opoziv pristanka mora biti u pisanoj formi, uz nesumnjivu potvrdu identiteta lica na koje se podaci odnose. Učesnik koji je opozvao pristanak za obradu njegovih ličnih podataka, ima obavezu da AMG-u naknadi opravdane troškove i štetu, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu. U slučaju sumnje na nedozvoljenu obradu podataka od strane AMG-a ili drugih lica koji obradu vrše u ime i za račun AMG-a, lice na koje se podaci odnose ima pravo da podnese prijavu AMG-u, pisanim putem na adresu sedišta. U slučaju nedozvoljene obrade imate pravo da od AMG-a zahtevate brisanje podataka. AMG primenjuje neophodne kadrovske, organizacione i tehničke mere, koje su primerene postojećim rizicima, u skladu sa industrijskim standardima zaštite ličnih podataka, u cilju zaštite podataka od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe. Sva lica koja su uključena u obradu podataka upoznata su sa obavezom čuvanja tajnosti podataka.