Vera Božić-Trefalt

Vera Božić-Trefalt

Vera Božić-Trefalt

Rođena je 1956. godine u Šapcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer-međunarodno pravo, i položila pravosudni ispit.

U periodu od 1983. do 1992.god. radila je u Zavodu za tržište rada, na poslovima izrade propisa. Od 1992.godine radi u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, na inspekcijskim poslovima, kao i na pripremi, izradi i primeni zakona i podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa.

Od 2003. godine obavljala je poslove Načelnika Odeljenja inspekcije rada u Sektoru inspekcije rada, a od početka 2005.godine bila je pomoćnik ministra rada u Sektoru za rad, do kraja 2005. godine, kada je postavljena za Direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu koju dužnost je obavljala do jula 2017. godine.

Trenutno obavlja poslove v. d. pomoćnika ministra u Sektoru turističke inspekcije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

Do 2017. godine bila je član Saveta za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije, član Saveta o zabrani izlaganju duvanskom dimu, član pregovaračkog tima za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, član Nadzornog odbora projekta pod nazivom Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu, predsednik Komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, predsednik Komisije za dodelu Nacionalnih priznanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, nosilac projekta pod nazivom Inspekcija rada – 21. vek, osnivač je nevladine organizacije Savez za zaštitu na radu Jugoslavije i Udruženja za bezbednost i zdravlje na radu Republike Srbije, jedan od autora knjige Bezbednost i zdravlje na radu- direktive evropske unije i dr.