Nataša Pavlović

Nataša Pavlović

Nataša Pavlović

Nataša Pavlović, rođena 1978. godine u Zrenjaninu, osnovne studije završava u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za geografiju, turizma i hotelijerstvo.

Studije nastavlja na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je magistrirala 2010. godine, potom doktorira 2015. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za geografiju, turizma i hotelijerstvo na temu „Primena koncepta marketinga totalnog odnosa u poslovanju mikro, malih i srednjih turističkih preduzeća u Vojvodini“.

Od samog osnivanja, tačnije od 2003. godine zaposlena je u Turističkoj organizaciji Vojvodine, da bi od sredine 2016. godine bila imenovana kao direktor te organizacije. Takođe, redovan je profesor strukovnih studija na Visokoj poslovnoj školi u Novom Sadu.

Tokom svog školovanja, ali i poslovnog angažmana istraživala je i posebno se zalagala za unapređenje preduzetništva u turizmu. Bila je angažovana na više projekata, kako domaćih tako i stranih, kao istraživač ili kao ekspert iz oblasti turizma i time stekla vredna iskustva u projektnom menadžmentu i menadžmentu destinacije.