Marija Labović

Marija Labović

Marija Labović

Marija Labović rođena je 15. septembra 1974. godine u Beogradu.

Diplomirala je na Američkom koledžu u Solunu 2000. godine.

Pre imenovanja na sadašnju poziciju direktora Turističke organizacije Srbije u novembru 2015. godine, bila je zaposlena u Ekos Tursu kao Viši Finansijski menadžer, u Privrednoj banci Beograda kao direktor razvoja novih proizvoda i alternativnih kanala distribucije, kao i na Beogradskom sajmu kao zamenik direktora.
Tečno govori engleski jezik i ima osnovno znanje grčkog i ruskog jezika.