Dejan Ljevnajić

Dejan Ljevnajić

Dejan Ljevnajić

  • Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, postdiplomski studij;
  • Diplomirani policajac, Policijska akademija u Beogradu;
  • 9 meseci u OC Jahorina kao generalni direktor;
  • Devet godina u PE ski resorima Srbije, zadnja pozicija generalnog direktora;
  • Šest godina u Bezbednosno-informativnoj agenciji;
  • Pet godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije;