Darko Đurović

Darko Đurović

Darko Đurović

Darko Đurović je magistar turizma. Zahvaljujući znanjima i veštinama koje je stekao kroz formalno obrazovanje i rad u sektoru turizma pozicionirao se kao ekspert u domenu planiranja i razvoja turizma.

Svoju ekspertizu, uključujući oblasti investicija i projektnog menadžmenta, razvio je kao direktor Turističke organizacije Zlatibor, ali radeći i na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.

Trenutno je direktor kompanije Zlatibor PSD koja je profilisana i specijalizovana za poslove u turizmu. Kao neko ko poseduje veliko iskustvo u sistemskom razvoju tržišta i razvoju poslovnog okruženja za investicije, rukovodi Programom razvoja privatnog sektora koji je jedan od najvećih i najvažnijih projekata u turizmu Srbije.

Ima nekoliko hobija, ali najviše se posvećuje nordijskom skijanju i umetnosti.