Boris Čamernik

Boris Čamernik

Boris Čamernik

Generalni sekretar Dunavskog centra za kompetenciju (DCC)

Poslednjih osam godina, Boris Čamernik je generalni sekretar Dunavskog centra za kompetenciju (www.danubecc.org), regionalne organizacije koja se bavi razvojem i promocijom održivog turizma u regionu Dunava.

U svom radu organizacija blisko sarađuje sa mrežom partnera iz svih 10 podunavskih zemalja, posebno kroz projekte prekogranične I međunarodne saradnje, DCC je posvećen kreiranju visokokvalitetnih transnacionalnih turističkih proizvoda kao što su kulturne i EuroVelo biciklističke rute na čijem razvoju radi sa svojih 85 članova koji dolaze iz javnog, nevladinog i privatnog sektora.